Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba - Urząd Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, pok. 201 (II piętro)
Kontakt tel. 24 364-76-15 (czynny w godzinach pracy Komisji), adres e-mail: mkrpa@plock.eu

Przyjęcia interesantów:

 • poniedziałek, wtorek: 15:30 – 18:30
 • czwartek: 12:30 – 15:30

Informacji udziela:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka tel. 24 367-17-04, 24 367-17-20;

Godziny pracy Urzędu:

 • poniedziałek – środa: 7:30 - 15:30
 • czwartek: 8:30 - 17:30
 • piątek: 8:30 - 15:30

Do zadań Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
1. Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego osób zgłoszonych
do Komisji:
- przeprowadzanie rozmów w sprawach osób nadużywających alkoholu,
- przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o leczenie odwykowe wpływających z instytucji m.in. Prokuratury Rejonowej, Komendy Miejskiej Policji, Sądu Rejonowego, Izby
Wytrzeźwień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz od członków rodzin osób nadużywających alkoholu,
- motywowanie osób zgłoszonych do Komisji do podjęcia leczenia odwykowego,
- monitorowanie przebiegu leczenia,
- podejmowanie działań w stosunku do osób pijących alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy oraz kierowanie ich do miejsc pomocy specjalistycznej.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:
- zlecanie przeprowadzania badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania formy leczenia osób zgłaszanych do Komisji,
- kierowanie wniosków do Sądu o nałożenie obowiązku leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- wnoszenie środków odwoławczych od orzeczeń sądów i instancji w sprawach o zobowiązanie do leczenia,
3. Kierowanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci.
4. Występowanie członków Komisji w charakterze strony przed Sądem w sprawach o leczenie odwykowe.
5. Opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
6. Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty.”
7. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Kierowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i doznających przemocy w rodzinie do instytucji świadczących usługi specjalistyczne. Współpraca z instytucjami – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji, Izba Wytrzeźwień, Poradnią Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Prokuraturą Rejonową, Sądem Rejonowym, Miejskim Zespołem
Interpersonalnym d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie itp. w sprawach osób zgłoszonych do Komisji.
8. Udział w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grupach roboczych powoływanych zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
9. Prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
10. Opiniowanie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży.


Dokumenty do pobrania z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkotykowych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Płocku:Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 1 rok temu (czwartek, 20 października 2022, godzina 13:06)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Ewa Jabłońska - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
 • Ilość wyświetleń: 1 825
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 08 stycznia 2024, godzina 12:34
 • Historia aktualizacji

 • 08 stycznia 2024, godzina 12:34 Aktualizacja dokumentu
  20 listopada 2023, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
  16 marca 2023, godzina 11:16 Aktualizacja dokumentu