KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2014 roku
KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2014 roku

KWARTALNA INFORMACJA  

O UDZIELONYCH UMORZENIACH 

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

O FINANSACH PUBLICZNYCH

(za IV kwartał 2014 roku)

 

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

 

1. zadania własne:

Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze- kwota 4.279,14 zł. 

                                                                                                                                 - liczba decyzji 7

 

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w rodzinie zastępczej- kwota 23.937,38 zł.

- liczba decyzji 4

 

Tytuł umorzenia: - pobyt w mieszkaniu chronionym terapeutycznym- kwota 613,47 zł.

- liczba decyzji 1

 

 

2. zadania zlecone:

Tytuł umorzenia: - pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy- kwota 338,02 zł. 

- liczba decyzji 1

 

Tytuł umorzenia: - świadczenia rodzinne- kwota 420,40 zł.

- liczba decyzji 1

 

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

 

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 

                                remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - kwota 305.914,82 zł. - liczba decyzji 28

 

III. Izba Wytrzeźwień w Płocku

 

Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - kwota 307.720,22 zł. - liczba decyzji 121

 

 

 

KWARTALNA INFORMACJA  

O UDZIELONYCH UMORZENIACH 

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

O FINANSACH PUBLICZNYCH

(za IV kwartał 2014 roku)

 

 

 

Tytuł umorzenia:

zwrot dotacji - kwota łączna 9.180,05 zł

liczba decyzji  4

Tytuł umorzenia:

mandat karny wystawiony przez Straż Miejską – kwota łączna 900,00 zł.

Liczba decyzji - 8

           

 

 

Kierownik

Oddziału Podatków i Opłat

  /-/   Mariola Borowska 

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 15 stycznia 2015, godzina 14:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 390
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 29 stycznia 2015, godzina 16:41
  • Historia aktualizacji

  • 29 stycznia 2015, godzina 16:41 Aktualizacja danych