KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za II kwartał 2010 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za II kwartał 2010 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - kontynuowanie nauki  - kwota 2.065,70 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - kwota 1.843,49 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 80 i 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - fundusz alimentacyjny  - kwota 848,60 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

 


II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  - kwota 8.521,05 zł.  - ilość decyzji 10
Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 19, poz. 115 ze zm.)


 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 13 lat temu (piątek, 16 lipca 2010, godzina 13:21)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 788
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:43
 • Historia aktualizacji

 • 20 lipca 2023, godzina 09:43 Aktualizacja dokumentu
  19 lipca 2010, godzina 15:39 Aktualizacja danych
  19 lipca 2010, godzina 15:38 Aktualizacja danych