KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2010 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2010 roku

KWARTALNA INROMACJA
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za III kwartał 2010 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze   - kwota 321,60 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - zasiłek stały - kwota 1.084,00 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

 

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową,
                                 remontem, utrzymaniem i ochroną dróg  - kwota 40,74 zł.  - ilość decyzji 2
Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 19, poz. 115 ze zm.)

 


III. Izba Wytrzeźwień w Płocku


Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień  - kwota 70.940,10 zł.  - ilość decyzji 99
Podstawa prawna: art. 42 ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372)

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 213
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:44
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:44 Aktualizacja dokumentu