kontrole zewnętrzne z 2005 roku
kontrole zewnętrzne z 2005 roku

 

Protokoły z kontroli zewnętrznych gromadzone są przez Oddział Kontroli Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka

 Lp.

 
Podmiot przeprowadzający kontrolę

 

Termin kontroli 

Zakres przeprowadzonej kontroli 

 1.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki 

 14.02.2005 r.- 15.02.2005 r.


Realizacja w 2004 roku zadania inwestycyjnego ,,Budowa II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku”
 

 2.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

 18.05.2005 r.- 21.06.2005 r.


Funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi w okresie 2002 – I kwartał 2005 r.
  

 3.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki 

 30.05.2005 r.- 30.06.2005 r.


Legalność działania administracji geodezyjnej i kartograficznej – wykonywanie przez pracowników Starostwa prac geodezyjnych i kartograficznych w sposób naruszający zapisy art. 18 i 18a ustawy o pracownikach samorządowych
  

 4.

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Administracji Publicznej 

 


Koszty funkcjonowania administracji samorządowej w Urzędzie Miasta Płocka
  

 5.

 
Najwyższa Izba Kontroli
Departament Środowiska, Rolnictwa
i Zagospodarowania Przestrzennego
 

 29.06.2005 r.- 29.07.2005 r.


Kontrola obejmowała Zintegrowany System Katastralny (ZSK) w latach 2000-2005 (I półrocze) 

 6.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki 

 5.07.2005 r.- 6.07.2005 r.


Realizacja zadań obronnych przez Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
  

 7.

Archiwum Państwowe w Płocku 

 21.09.2005 r


Prowadzenie Archiwum Zakładowego – Urząd Stanu Cywilnego
  

 8.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki 

 09.09.2005 r.- 30.09.2005 r.


Realizacja zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych
  

 9.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki 

 06.10.2005 r.- 31.10.2005 r.


Kontrola dotycząca gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie ustalania i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania
  

 10.

Mazowiecki
Urząd Wojewódzki 

 26.10.2005 r.


Kontrola dotycząca realizacji rejestracji przedpoborowych rocznika 1987
  
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 18 maja 2005, godzina 15:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 804
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 05 stycznia 2006, godzina 12:37
  • Historia aktualizacji

  • 05 stycznia 2006, godzina 12:37 Aktualizacja danych
    05 października 2005, godzina 15:18 Aktualizacja danych