KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2012 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2012 roku

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za IV kwartał 2012 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze - kwota 2.656,17 zł.  
 - liczba decyzji 3

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - kwota 2.306,91 zł.  
 - liczba decyzji 1

zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - zasiłek okresowy  - kwota 145,50 zł.  
 - liczba decyzji 1

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
                                remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 123.689,27 zł.   - liczba decyzji 21

 

 

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2012 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60:

Lp.: 1

Nazwisko i imię: Klub Pływacki MZOS Płock

Forma i kwota: Umorzenie kwoty dotacji w wysokości  7.096,64 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.650,00 zł.

Przyczyna: Ważny interes dłużnika


           Kierownik
Oddziału Podatków i Opłat

     Mariola Borowska


 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 17 stycznia 2013, godzina 14:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 231
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:47
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:47 Aktualizacja dokumentu
    25 stycznia 2013, godzina 10:41 Aktualizacja danych