Budżet Miasta Płocka na 2017 rok

Budżet
Miasta Płocka
na 2017 rok

 

Uchwała Budżetowa

 
Załącznik Nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Płocka

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2a - Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2b - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Załącznik Nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku

Załącznik Nr 7 - Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Załącznik Nr 8 - Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Załącznik Nr 10 - Plan rocznych wydatków majątkowych na 2017 rok

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów

Omówienie planowanych dochodów

Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków majątkowych

Wykaz zadań bieżacych realizowanych w roku 2017

Wykaz zadań bieżących jednostek budżetowych

Wykaz zadań realizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Plan finansowy Książnicy Płockiej

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Charakterystyka zadań bieżących Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących Książnicy Płockiej realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących Płockiej Galeri Sztuki realizowanych w roku 2017


Charakterystyka zadań bieżących Płockiej Orkiestry Symfonicznej realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez ZUM Muniserwis w roku 2017

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 10 stycznia 2017, godzina 07:49)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 377
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 10 stycznia 2017, godzina 08:54
 • Historia aktualizacji

 • 10 stycznia 2017, godzina 08:54 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:52 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:50 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:49 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:48 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:46 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:44 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:43 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:42 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:41 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:39 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:38 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:33 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:32 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:31 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:30 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:28 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 08:03 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:59 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:58 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:57 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:56 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:54 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:52 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2017, godzina 07:50 Aktualizacja danych