INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

 

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 2b - Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 11 - Wykonanie wydatków majątkowych nie obejmujących przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2017 roku

 

PREZENTACJA DODATKOWYCH INFORMACJI O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA PŁOCKA

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

 

Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu miasta Płocka w I półroczu 2017 roku

Załącznik nr 12 - Stan zadłużenia miasta Płocka z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, na dzień 30.06.2017 roku

Załącznik nr 13 - Tabelaryczne zestawienie dochodów według podstawowych źródeł

Załącznik nr 14 - Tabelaryczne zestawienie wydatków majątkowych z podziałem na zadania budżetowe wraz z opisem stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań

Załącznik nr 15 - Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka wraz z opisem istotnych odchyleń w wykonaniu poszczególnych pozycji wydatków w stosunku do upływu czasu

Załącznik nr 16 - Tabelaryczne zestawienie wydatków bieżących miejskich jednostek budżetowych

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039,

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock na lata 2017 – 2039, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku

 


Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

 


Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im.W. Lutosławskiego, Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za I półrocze 2017 rokuMetryka dokumentu
 • Data publikacji: 6 lat temu (poniedziałek, 04 września 2017, godzina 12:52)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 768
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 04 września 2017, godzina 14:07
 • Historia aktualizacji

 • 04 września 2017, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:57 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:39 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:35 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:25 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:23 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:17 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  04 września 2017, godzina 13:07 Aktualizacja danych