kontrole zewnętrzne z 2009 roku
Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka w I półroczu 2009 r.

Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych

w Urzędzie Miasta Płocka w I półroczu 2009 r.

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontrolę

Termin kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli

1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

26 stycznia 2009 r.

 -

 27 marca 2009 r.

Kontrolą objęto powiązanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa, państwowymi funduszami celowymi oraz państwowymi osobami prawnymi w 2008 r.

2.

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Delegatura w Płocku

28 kwietnia 2009 r.

-

28 kwietnia 2009 r.

Kontrola inwestycji – Oczyszczalnia wód z drogami i placami przy ul. Zgodnej wraz z infrastrukturą.

   3.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

10 kwietnia 2009 r. 

-

21 maja 2009 r.

Kontrolą objęto funkcjonowanie systemu dodatków mieszkaniowych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2008 r.

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie wpisów do Książki Kontroli znajdującej się w Sekretariacie Prezydenta Miasta Płocka oraz dokumentacji przekazanej przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka do Oddziału Kontroli.

Sporządziła:
Anna Zywer-Janczarek, Podinspektor w Oddziale Kontroli – Kancelaria Prezydenta Miasta Płocka.
Dnia: 01.07.2009 r.

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 02 lipca 2009, godzina 08:02)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 803
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 02 lipca 2009, godzina 08:16
 • Historia aktualizacji

 • 02 lipca 2009, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  02 lipca 2009, godzina 08:14 Aktualizacja danych
  02 lipca 2009, godzina 08:13 Aktualizacja danych
  02 lipca 2009, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  02 lipca 2009, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  02 lipca 2009, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  02 lipca 2009, godzina 08:06 Aktualizacja danych
  02 lipca 2009, godzina 08:05 Aktualizacja danych
  02 lipca 2009, godzina 08:03 Aktualizacja danych