KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2013 roku
KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2013 roku

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za III kwartał 2013 roku)

I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

1. zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze - kwota 2.744,31 zł.  
 - liczba decyzji 6

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - kwota 1.256,56 zł.  
 - liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - kwota 3.144,98 zł.  
 - liczba decyzji 1

2. zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 428,25 zł.
 - liczba decyzji 2


Tytuł umorzenia: - wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego  - kwota 1.945,40  zł.  
 - liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - zasiłek pielęgnacyjny - kwota 2.206,55  zł.  
 - liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - dłużnik funduszu alimentacyjnego - kwota 1.394,50  zł.  
 - liczba decyzji 1

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
                                remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 155.817,26 zł.   - liczba decyzji 23

III. Izba Wytrzeźwień w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   - kwota 12.983,18 zł.   - liczba decyzji 28


Kierownik
Oddziału Budżetu
Dorota Kolczyńska

 

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2013 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60:

Lp.: 1
Nazwisko i imię: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „ Odzyskać Więzi”
Forma i kwota: Zwolnienie z długu w wysokości  19 600,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 570,00 zł.
Przyczyna: Ważny interes dłużnika

Lp.:
Nazwisko i imię: Wisła Płock S.A.
Forma i kwota: Zwolnienie z długu w wysokości  16.240,68 zł wraz z odsetkami w kwocie 254,51 zł.
Przyczyna: Ważny interes dłużnika

Kierownik
Oddziału Podatków i Opłat

Mariola Borowska

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (czwartek, 10 października 2013, godzina 11:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 131
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 18 października 2013, godzina 10:18
  • Historia aktualizacji

  • 18 października 2013, godzina 10:18 Aktualizacja danych