SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta płocka za 2015 rok

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2015 rok,

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

oraz

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto PłockSprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2015 rok

ZAŁĄCZNIKI– część obowiązująca

Załącznik nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Płocka za 2015 rok

Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Płocka za 2015 rok

Załącznik Nr 2a - Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Płocka za 2015 rok

Załącznik Nr 2b - wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Załącznik Nr 3 - Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 rok

Załącznik Nr 4 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu admistracji rządowej i innych zleconych odębnymi ustawami

Załącznik Nr 5 - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na mocy porozumień z organami admistracji rządowej

Załącznik Nr 6 - Wykonanie dochodów i wydatków zwiazanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub poruzumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 - Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomani

Załącznik Nr 9 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2015 roku z budzetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów

Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za 2015 rok

Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 rok

Załącznik Nr 12 - Wykonanie rocznych wydatków majatkowych za 2015 rok

 

ZAŁĄCZNIKI - część opisowa

Dochody gminy i powiatu za 2015 rok

Przychody, rozchody oraz ogólne informacje o wykonaniu budzetu miasta Płocka za 2015 rok

Część opisowa dotycząca dochodów Gminy i Powiatu za 2015

Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych gminy

Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych powiatu

Omówienie zrealizoawnych wydatków bieżących gminnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących gminnych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Omówienie zrealizowanych wydatków bieżących powiatowych jednostek budżetowych w układzie zadaniowym

Wykaz zadań zrealizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Wykaz zadań zrealizowanych przez samorządowy zakład budżetowy

Ogólna informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wraz z informacją o przebiegu ich realizacji

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku (zgodnie z art. 223 u. o f. p)

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses za rok 2015

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki za rok 2015

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego za rok 2015

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki za rok 2015

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego za rok 2015

 

Informacja o stanie mienia Gminy – Miasto Płock

Informacja o stanie mienia Gminy Miasto Płock

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 8 lat temu (czwartek, 21 kwietnia 2016, godzina 12:00)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 320
 • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 21 maja 2018, godzina 13:33
 • Historia aktualizacji

 • 21 maja 2018, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  22 kwietnia 2016, godzina 08:45 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:32 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:29 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:16 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:15 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:14 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:12 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:10 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:09 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:07 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:02 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 16:00 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 15:59 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 15:56 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 15:53 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 15:51 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 15:48 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 15:47 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:41 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:40 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:39 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:30 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:28 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:25 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:20 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:17 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:12 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:11 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 14:00 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:58 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:45 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:40 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:38 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:33 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:29 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 13:19 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:58 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:57 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:56 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:54 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:53 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:52 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:51 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:50 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:49 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:30 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:25 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:21 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:17 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:13 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:11 Aktualizacja danych
  21 kwietnia 2016, godzina 12:04 Aktualizacja danych