Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2013 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 3469/2013 Prezydenta Miasta Płocka
z Dnia 29 Sierpnia 2013 Roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2013 roku

 

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 2a Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka w I półroczu 2013

Załącznik Nr 2b Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka za I półrocze 2013

Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2013 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2013 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za pierwsze półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 12 Wykonanie rocznych wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa dotycząca ogólnego wykonania budżetu, Część opisowa dotycząca dochodów, Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych

Część opisowa dotycząca wydatków bieżących komórek organizacyjnych

Część opisowa dotycząca wydatków bieżących jednostek budżetowych

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I pólrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki, Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za I półrocze 2013 roku


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 20 września 2013, godzina 14:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 837
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji