Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2009 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Płocka za 2009 rok
Zarządzenie Nr 4473/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdawczości za 2009 rok

Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta Płocka za 2009 rok

ZAŁĄCZNIKI – część obowiązująca

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu miasta za 2009 rok

Załącznik Nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Załącznik Nr 5 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Załącznik Nr 6 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2009 rok

Załącznik Nr 7 Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok

Załącznik Nr 8 Wykonanie dochodów Budżetu Państwa zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2009 rok

Załącznik Nr 9 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2009 roku

Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych w 2009 roku

Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Załącznik Nr 12 Wykonanie dotacji celowych na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2009 rok

Załącznik Nr 13 Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Załącznik Nr 14 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Załącznik Nr 15 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok

Załącznik Nr 16 Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) za 2009 rok

Załącznik Nr 17 Wykonanie pozostałych dotacji ujętych w budżecie miasta Płocka w 2009 rokuCZĘŚĆ OPISOWA

Przychody Budżetu Miasta Płocka w 2009 roku

Rozchody budżetu miasta Płocka za 2009 rok

Dochody – część opisowa - Dochody Budżetu Gminy - Dochody Budżetu Powiatu

Wydatki – część opisowa

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Gminy

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych Powiatu

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu – Gmina

Wykaz zadań Wydziałów Urzędu - Powiat

Wykaz zadań gminnych jednostek budżetowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek budżetowych

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Gminy

Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych Powiatu

Wykaz zadań gminnych jednostek oświatowych

Wykaz zadań powiatowych jednostek oświatowych

Wykaz zadań jednostek oświatowych w zespołachINFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja dotycząca finansowego wykonania w 2009 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku

Informacja o stanie zadłużenia Miasta Płocka na dzień 31 grudnia 2009 roku

Informacja o wykorzystaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2009 rok


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 31 marca 2010, godzina 08:33)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 887
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 31 marca 2010, godzina 08:37
 • Historia aktualizacji

 • 31 marca 2010, godzina 08:37 Aktualizacja danych
  31 marca 2010, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  31 marca 2010, godzina 08:34 Aktualizacja danych