KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2011 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2011 roku

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2011 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art.

Lp. 1

Nazwisko i imię: Płockie Towarzystwo Muzyczne im. Wacława Lachmana

Forma i kwota: Umorzenie kwoty dotacji w wysokości  33.775,70 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.112,00 zł z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Przyczyna: Trudna sytuacja finansowa 

Kierownik
Oddziału Podatków i Opłat

Mariola Borowska


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 09 lutego 2012, godzina 11:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 285
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:46
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu