KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2011 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2011 roku

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za III kwartał 2011 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze   - kwota 7.326,89 zł.  
 - liczba decyzji 9

Tytuł umorzenia: - pobyt w mieszkaniu chronionym terapeutycznym  - kwota 1.000,00 zł.  
 - liczba decyzji 1

zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze  - kwota 275,47 zł.
 - liczba decyzji 1


II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
                                 remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 106.070,16 zł.   - liczba decyzji 15


III. Izba Wytrzeźwień w Płocku


Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   - kwota 64.848,95 zł.   - liczba decyzji 193


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 19 października 2011, godzina 12:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 172
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:45
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:45 Aktualizacja dokumentu