Informacja O Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta Płocka Za I Półrocze 2012
Informacja O Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta Płocka Za I Półrocze 2012

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia NR 2045/2012 Prezydenta Miasta Płocka
z Dnia 30 Sierpnia 2012 roku

Informacja
O Przebiegu Wykonania Budżetu Miasta Płocka
Za I Półrocze 2012 Roku


Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Płocka za pierwsze półrocze 2012 roku

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta Płocka za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu miasta Płocka w I półroczu 2012 roku

Załącznik Nr 2a Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Płocka w I półroczu 2012 roku

Załącznik Nr 2b Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Płocka w I półroczu 2012 roku

Załącznik Nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2012 roku

Załącznik Nr 4 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 5 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 6 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 7 Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 9 Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2012 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 10 Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych za pierwsze półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 11 Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012 roku

Załącznik Nr 12 Wykonanie rocznych wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku


CZĘŚĆ OPISOWA

Część opisowa dotycząca ogólnego wykonania budżetu

Część opisowa dotycząca dochodów

Część opisowa dotycząca wydatków majątkowych

Część opisowa dotycząca wydatków bieżących komórek organizacyjnych

Część opisowa dotycząca wydatków bieżących jednostek budżetowychZałącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy – Miasto Płock, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za I pólrocze 2012 roku

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego, Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, Płockiej Galerii Sztuki, Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses oraz Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego za I półrocze 2012 roku


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (czwartek, 06 września 2012, godzina 13:20)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 186
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji