KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2013 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2013 roku

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2013 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.  1240 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60:

Lp.: 1
Nazwisko i imię: Wisła Płock S.A.
Forma i kwota: Zwolnienie z długu w wysokości  15.616,08 zł wraz z odsetkami w kwocie 305,91 zł.
Przyczyna: Ważny interes dłużnika

Lp.: 2
Nazwisko i imię: Wisła Płock S.A.
Forma i kwota: Zwolnienie z długu w wysokości  16.240,68 zł wraz z odsetkami w kwocie 208,24 zł.
Przyczyna: Ważny interes dłużnika


           Kierownik
Oddziału Podatków i Opłat

     Mariola Borowska


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 15 maja 2013, godzina 13:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 354
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:48
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:48 Aktualizacja dokumentu