KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2011 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2011 roku

KWARTALNA INFORMACJA 
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za IV kwartał 2011 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze   - kwota 6.427,53 zł.  
 - liczba decyzji 6
zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze  - kwota 315,52 zł.
 - liczba decyzji 2


II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
                                 remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 108.373,80 zł.   - liczba decyzji 12


III. Izba Wytrzeźwień w Płocku


Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   - kwota 79.053,02 zł.   - liczba decyzji 148


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 20 stycznia 2012, godzina 09:19)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 621
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:46
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu
    20 lipca 2023, godzina 09:46 Aktualizacja dokumentu