KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2010 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za IV kwartał 2010 roku

KWARTALNA INROMACJA
O UDZIELONYCH UMORZENIACH
NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU
O FINANSACH PUBLICZNYCH
(za IV kwartał 2010 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

zadania własne:
Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej  - kwota 398,55 zł.  
 - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 80 i art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - pobyt w mieszkaniu chronionym terapeutycznym    - kwota 71,79 zł.  - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

zadania zlecone:
Tytuł umorzenia: - zasiłek stały - kwota 3.958,52 zł.
 - ilość decyzji 2
Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 157,83 zł.  - ilość decyzji 2
Podstawa prawna: art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - świadczenie pielęgnacyjne - kwota 941,80 zł.  - ilość decyzji 2
Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. jedn. Dz. U. Nr 139, poz. 992 z 2006 r. ze zm.)

Tytuł umorzenia: - wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego   - kwota 2.990,00 zł.   - ilość decyzji 1
Podstawa prawna: art. 30 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (t. jedn. Dz. U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.)

 

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową,
                                 remontem, utrzymaniem i ochroną dróg   - kwota 25.933,67 zł.   - ilość decyzji 8
Podstawa prawna: art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  Nr 19, poz. 115 ze zm.)

 

III. Izba Wytrzeźwień w Płocku


Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   - kwota 65.741,82 zł.   - ilość decyzji 174
Podstawa prawna: art. 42 ust 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 i Nr 167, poz. 1372)


IV. Policealna Szkoła Masażu Dla Dorosłych


Tytuł umorzenia: - umorzenie odsetek z tytułu nieterminowej spłaty dotacji
pobranej w nadmiernej wysokości  - kwota 1.120,00 zł.  - ilość decyzji 1

 

V. Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego

Tytuł umorzenia: - umorzenie odsetek z tytułu nieterminowej spłaty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości  - kwota 2.713,00 zł.   - ilość decyzji 1


 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (wtorek, 25 stycznia 2011, godzina 09:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 708
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:44
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:44 Aktualizacja dokumentu
    20 kwietnia 2011, godzina 10:33 Aktualizacja danych