KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2013 roku
KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za I kwartał 2013 roku
Bez tytułu 1

SKORYGOWANA KWARTALNA INFORMACJA

O UDZIELONYCH UMORZENIACH

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

O FINANSACH PUBLICZNYCH

(za I kwartał 2013 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

1. zadania własne:

Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze - kwota 24.377,68 zł.

- liczba decyzji 4

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - kwota 5.516,02 zł.

- liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - kwota 1.038,68 zł.

- liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - zasiłek okresowy - kwota 301,66 zł.

- liczba decyzji 1

2. zadania zlecone:

Tytuł umorzenia: - specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 201,00 zł.

- liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego - kwota 1.139,15 zł.

- liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - świadczenie pielęgnacyjne - kwota 301,80 zł.

- liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - fundusz alimentacyjny - kwota 3.908,00 zł.

- liczba decyzji 2

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
- kwota 240.159,65 zł. - liczba decyzji 56

Kierownik

Oddziału Budżetu

Dorota KolczyńskaMetryka dokumentu
 • Data publikacji: 10 lat temu (poniedziałek, 15 kwietnia 2013, godzina 10:05)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 696 423
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:47
 • Historia aktualizacji

 • 20 lipca 2023, godzina 09:47 Aktualizacja dokumentu
  17 lipca 2013, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  17 lipca 2013, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  17 lipca 2013, godzina 12:19 Aktualizacja danych
  17 lipca 2013, godzina 12:18 Aktualizacja danych