Zastępca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej - kadencja 2006 - 2010
Zastępca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej - kadencja 2006 - 2010

Zastępca Prezydenta Miasta ds. polityki społecznej 

Piotr Kubera Piotr Kubera
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył również kursy w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, regulacji prawnych UE oraz prawa międzynarodowego w polskim krajowym porządku prawnym. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W 2006 roku po raz drugi z rzędu uzyskał mandat radnego Rady Miasta Płocka. Przed objęciem w 2002 roku funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej pracował w Departamencie Zastępstwa Procesowego Ministerstwa Skarbu Państwa. Był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Stoczni Gdańskiej SA w upadłości, sekretarzem Rady Nadzorczej PZU SA w Warszawie, a także członkiem Rady Nadzorczej Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA w Katowicach. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej MZGM TBS Sp. z o.o. i przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku. Jest również wiceprzewodniczącym Rady Płockiej Fundacji Zdrowia Dzieci, członkiem Zarządu Fundacji Płockiej i Rady Społecznej Muzeum Mazowieckiego w Płocku.


Interesuje się m.in. sportem – szczególnie piłką nożną i ręczną, wędkarstwem oraz filmem.

 


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (poniedziałek, 13 grudnia 2010, godzina 09:44)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 465
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 13 grudnia 2010, godzina 09:46
  • Historia aktualizacji

  • 13 grudnia 2010, godzina 09:46 Aktualizacja danych