Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok

Budżet
Miasta Płocka
na 2017 rok

 P r o j  e k t

 

Uchwała Budżetowa


 
Załącznik Nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Płocka

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2a - Wydatki bieżące

Załącznik Nr 2b - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody

Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Załącznik Nr 6 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku

Załącznik Nr 7 - Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Załącznik Nr 8 - Dotacje udzielane w 2017 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Załącznik Nr 10 - Plan rocznych wydatków majątkowych na 2017 rok

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów

Omówienie planowanych dochodów

Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków majątkowych

Wykaz zadań bieżacych realizowanych w roku 2017

Wykaz zadań bieżących jednostek budżetowych

Wykaz zadań realizowanych przez gminne i powiatowe oświatowe jednostki budżetowe

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Plan finansowy Książnicy Płockiej

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Charakterystyka zadań bieżących Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących Książnicy Płockiej realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących Płockiej Galeri Sztuki realizowanych w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną w roku 2017

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych przez ZUM Muniserwis w roku 2017


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 7 lat temu (piątek, 18 listopada 2016, godzina 09:04)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 708
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 18 listopada 2016, godzina 11:34
 • Historia aktualizacji

 • 18 listopada 2016, godzina 11:34 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:53 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:50 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:46 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:44 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:43 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:42 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:40 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:35 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:34 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:30 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:26 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:23 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:21 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:20 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:18 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:17 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:16 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:14 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:13 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 10:00 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:58 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:55 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:54 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:51 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:49 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:48 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:46 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:42 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:41 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:37 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:35 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:33 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:31 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:29 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:28 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:26 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:23 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:21 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:17 Aktualizacja danych
  18 listopada 2016, godzina 09:05 Aktualizacja danych