KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2014 roku
KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2014 roku

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za III kwartał 2014 rokuNa podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60:Lp.

Nazwisko i imię/Nazwa

Forma i kwota

Przyczyna

1

Stowarzyszenie Teatr Per Se

Zwolnienie z długu w wysokości 2 126,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 261,00 zł.

 

Ważny interes dłużnika

2

Stowarzyszenie Muzyczne Rockowe Ogródki

Zwolnienie z długu w wysokości 1 955,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 158,00 zł.

 

Ważny interes dłużnika

3

Klub Sportowy Królewscy Płock

Zwolnienie z długu w wysokości 4 024,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 117,00 zł.

Ważny interes dłużnika

 

Kierownik

Oddziału Podatków i Opłat

 

/-/ Mariola Borowska


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 23 października 2014, godzina 08:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 254
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji