Budżet Miasta Płocka na 2020 rok

Budżet
Miasta Płocka
na 2020 rok

 

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 roku

Załącznik nr 1 - Dochody budżetu miasta Płocka na 2020 rok

Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu miasta Płocka na 2020 rok

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Załacznik nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Załącznik nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku

Załącznik nr 8 - Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Załącznik nr 9 - Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Załącznik nr 11 - Plan wydatków majątkowych na 2020 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

 

Uzasadnienie douchwały budżetowej miasta Płocka na 2020 rok

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów według źródeł z podziałem na dochody gminy i powiatu z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Omówienie planowanych dochodów gminy i powiatu z poszczególnych źródeł

Omówienie planowanych wydatków majątkowych w podziale na wydatki gminy i powiatu, w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie planowanych wydatków bieżących gminy i powiatu w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki budżetowe

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

 

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Płocka Galeria Sztuki - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego

Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

 

Omówienie zadań realizowanych przez Zakład Usług Miejskich "Muniserwis"

Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2020

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 4 lata temu (poniedziałek, 13 stycznia 2020, godzina 13:02)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 698 004
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 04 grudnia 2020, godzina 10:19
 • Historia aktualizacji

 • 04 grudnia 2020, godzina 10:19 Aktualizacja dokumentu
  14 stycznia 2020, godzina 09:12 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2020, godzina 09:07 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2020, godzina 09:05 Aktualizacja danych
  14 stycznia 2020, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 14:07 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 14:04 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 14:02 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 14:01 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:59 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:55 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:52 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:50 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:49 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:47 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:44 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:43 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:42 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:41 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:34 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:32 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:31 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:26 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:24 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:20 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:18 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:16 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:15 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:13 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:11 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:09 Aktualizacja danych
  13 stycznia 2020, godzina 13:07 Aktualizacja danych