Budżet Miasta Płocka na 2021 rok
1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta Płocka na 2021 rok


Budżet
Miasta Płocka
na 2021 rok

___________________________________________

PROJEKT - Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2021 ___________________________________________

Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2021 Rady Miasta Płocka Nr 443/XXVI/2020Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 roku

1. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu miasta Płocka na 2021 rok

2. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu miasta Płocka na 2021 rok

3. Załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

4.  Załącznik Nr 3a - Przychody i rozchody budżetu w 2021 r po autokorekcie

5. Załącznik Nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku

6. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

7. Załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

8. Załącznik Nr 7 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku

9. Załącznik Nr 8 - Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

10. Załącznik Nr 9 - Dotacje udzielane w 2021roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

11. Załącznik Nr 10 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 rok

12. Załącznik Nr 11 - Plan wydatków majątkowych na 2021 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej


Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Płocka na 2021 rok

Rozliczenie budżetu oraz omówienie przychodów i rozchodów budżetu

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego wybrane przez mieszkańców na 2021 rok

Zestawienie tabelaryczne planowanych dochodów według źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Omówienie planowanych wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Omówienie planowanych wydatków bieżących w układzie zadaniowym z podziałem na wydatki bieżące realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki budżetowe, nie będące oświatowymi jednostkami budżetowymi

Wykaz zadań bieżących realizowanych przez jednostki budżetowe

Wykaz zadań realizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe

Plan finansowy Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses

Plan finansowy Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego

Plan finansowy Płockiej Galerii Sztuki

Plan finansowy Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego

Plan finansowy Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów

Omówienie zadań realizowanych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowy zakład budżetowy

___________________________________________

Zmiany w Budżecie Miasta Płocka na 2021 r. ___________________________________________


Załączniki:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 12 stycznia 2021, godzina 10:54)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 863
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 lutego 2021, godzina 12:11
 • Historia aktualizacji

 • 03 lutego 2021, godzina 12:11 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 11:39 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 11:36 Aktualizacja dokumentu
  03 lutego 2021, godzina 10:32 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:25 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:16 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:15 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:13 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:11 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:09 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:07 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:06 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:04 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:59 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:57 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:53 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:47 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:43 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:42 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:32 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:30 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:29 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:27 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:26 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:24 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:16 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:14 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:08 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:06 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:06 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:04 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:04 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:04 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:03 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:02 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:00 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 11:00 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 10:59 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 10:58 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 10:56 Aktualizacja dokumentu
  12 stycznia 2021, godzina 10:54 Aktualizacja dokumentu