kontrole zewnętrzne z 2006 roku
kontrole zewnętrzne z 2006 roku


Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka w I półroczu 2006 roku

 Lp.

 
Podmiot przeprowadzający kontrolę

 

Termin kontroli 

Zakres przeprowadzonej kontroli 

 1.


Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 03.01.2006 r. - 12.01.2006 r.


Realizacja inwestycji finansowanych ze środków publicznych pn „Budowa II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę w Płocku”.
 

 2.


Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

 03.01.2006 r. - 10.03.2006 r.


Powiązanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2005 r.
 

 3.


Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 

 02.01.2006 r. - 10.01.2006 r.


Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych.
 

 4.


Archiwum Państwowe w Płocku 

 14.02.2006 r.


Prowadzenie Archiwum Zakładowego.
 

 5.


Regionalna Izba Obrachunkowa 

 02.03.2006r.


Kontrola problemowa.
 

6.


Mazowiecka Wojewódzka Komisja Lekarska w Warszawie 

 03.03.2006 r.


Kontrola Powiatowej Komisji Lekarskiej w Płocku (powiat grodzki).
 

 

Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka w II półroczu 2006r.

 Lp.

 
Podmiot przeprowadzający kontrolę

 

Termin kontroli 

Zakres przeprowadzonej kontroli 

 1.


Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Płocku 

 11.08.2006r.


Realizacja przez pracodawcę wyroków sądów pracy.
 

 2.


Najwyższa Izba Kontroli 

 08.05 - 14.07.2006r.


Prawidłowość w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków pomocowych Unii Europejskiej na samorządowe budownictwo drogowe, w okresie od 1 stycznia 2004r. do 30 czerwca 2006r.
 

 3.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  

 07.09 - 25.09.2006r.


Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie tych świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego.
Wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  

 4.


Najwyższa Izba Kontroli 

 23.10 – 27.11.2006r.


Ustalanie i egzekwowanie opłaty adiacenckiej.
 

 5.


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
  

 21.11.2006r.


Działanie 2.2 ZPORR (Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) – kontrola realizacji projektu.
 

6.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

 27.11-15.12.2006r.


Ocena inicjatyw i działań organu  zarządzającego ruchem drogowym.
 

Powyższa informacja została sporządzona na podstawie wpisów do Książki Kontroli znajdującej się w Sekretariacie Prezydenta Miasta Płocka oraz dokumentacji przekazywanej przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka do Oddziału Kontroli.


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 03 lipca 2006, godzina 08:59)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 816
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 10 stycznia 2007, godzina 15:56
 • Historia aktualizacji

 • 10 stycznia 2007, godzina 15:56 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:15 Aktualizacja danych
  02 stycznia 2007, godzina 12:14 Aktualizacja danych