KWARTALNA INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za II kwartał 2013 roku

KWARTALNA INFORMACJA

O UDZIELONYCH UMORZENIACH

NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 60 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU

O FINANSACH PUBLICZNYCH

(za II kwartał 2013 roku)


I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

 

1. zadania własne:

Tytuł umorzenia: - usługi opiekuńcze - kwota 4.562,71 zł.

- liczba decyzji 7

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej - kwota 182,27 zł.

- liczba decyzji 1

Tytuł umorzenia: - pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - kwota 8.889,38 zł.

- liczba decyzji 3

2. zadania zlecone:

Tytuł umorzenia: - wypłacone świadczenie z funduszu alimentacyjnego - kwota 1.946,15 zł.

- liczba decyzji 1

II. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
- kwota 65.521,54 zł. - liczba decyzji 22

III. Izba Wytrzeźwień w Płocku

Tytuł umorzenia: - opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - kwota 18.448,18 zł. - liczba decyzji 50

Kierownik

Oddziału Budżetu

Dorota Kolczyńska


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (środa, 10 lipca 2013, godzina 12:52)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 654
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 20 lipca 2023, godzina 09:49
  • Historia aktualizacji

  • 20 lipca 2023, godzina 09:49 Aktualizacja dokumentu
    17 lipca 2013, godzina 12:21 Aktualizacja danych