13 sierpnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:
rozpatrzenia zarzutów dotyczących projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Kolegialną, Misjonarską, Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy;

13 sierpnia br. Prezydent Miasta podpisał zarządzenia w następujących sprawach:

 • rozpatrzenia zarzutów dotyczących projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Kolegialną, Misjonarską, Kościuszki i Pl. Obrońców Warszawy;
 • rozpatrzenia zarzutów dotyczących projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa;
 • przyjęcia i skierowania pod obrady Rady Miasta Płocka projektów uchwał w sprawie nieuwzględnionych protestów złożonych do wyłożonego do publicznego wzglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ulicami: Dobrzyńską, Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa;
 • umorzenia zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego;
 • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka z 1 lutego 2003 roku w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych;
 • sprzedaży w formie bezprzetargowej gruntu położonego przy ul. Chmielnej stanowiącego własność Gminy Płock (dodzielenie gruntu) oraz ustalenia ceny tego gruntu;
 • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy Pl. Dąbrowskiego 2;
 • wynajęcia lokalu mieszkalnego przy ul. Kwiatka;
 • zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki „Rynex”.

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 18 sierpnia 2003, godzina 13:19)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 694 716
 • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji