KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za II kwartał 2014 roku
KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za II kwartał 2014 roku

KWARTALNA INROMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH za II kwartał 2014 roku

Na podstawie art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości do końca miesiąca po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60:

Lp.: 1
Nazwisko i imię/Nazwa: Wisła Płock S.A.
Forma i kwota: Zwolnienie z długu w wysokości  16 403,04 zł wraz z odsetkami w kwocie 265,82 zł.
Przyczyna: Ważny interes dłużnika

          Kierownik
Oddziału Podatków i Opłat

     Mariola Borowska


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 17 lipca 2014, godzina 12:11)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 400
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji