kontrole zewnętrzne z 2007 roku
dokumenty kontroli zewnętrznych z 2007 roku
Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych
w Urzędzie Miasta Płocka w I półroczu 2007r.

 Lp.

 
Podmiot przeprowadzający kontrolę

 

Termin kontroli 

Zakres przeprowadzonej kontroli 

 1.


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

29.01. - 08.02.2007r.


Kontrola projektów  umowa nr Z/2.14/II/2.2/624/04/U/7/05 („Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2004/2005”) oraz umowa nr Z/2.14/II/2.2/1175/05/U/12/06 („Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006”).
 

 2.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki

 05.03. – 09.03.2007r.


Sprawdzenie pod względem zgodności z prawem dokumentacji dotyczącej rejestrów przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców, a także wpisów do rejestrów działalności regulowanej. 

 3.


Ministerstwo Transportu

09.05. – 11.05.2007r.


- Ocena stanu realizacji rzeczowo-finansowej projektu w stosunku do zawartych umów i harmonogramów realizacji.
- Sprawdzenie aktualności dokumentacji technicznej i formalno-prawnej związanej z realizacją inwestycji.
- Sprawdzenie kwalifikowania  poniesionych wydatków i ich udokumentowanie.
- Oględziny miejsc robót w terenie.
- Sprawdzenie przestrzegania zasad promocji Projektu i archiwizacji dokumentacji.

 Powyższa informacja została sporządzona na podstawie wpisów do Książki Kontroli znajdującej się w Sekretariacie Prezydenta Miasta Płocka oraz dokumentacji przekazywanej przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka do Oddziału Kontroli.

Sporządziła: Marlena Leszczyńska

 

Informacja dotycząca kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Płocka w II półroczu 2007r.

 Lp.

 
Podmiot przeprowadzający kontrolę

 

Termin kontroli 

Zakres przeprowadzonej kontroli 

 1.


Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie

13.08 – 31.08.2007r.


Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport przy realizacji projektu nr SPOT/2.2/45/04 – Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II.
 

 2.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

11.09 – 17.09.2007r.


Kontrola ZPORR projektu – "Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej".
 

 3.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki

25.09 – 28.09.2007r.


Ocena inicjatyw i działań organu zarządzającego ruchem na drogach.
 

 4.


Najwyższa Izba Kontroli

23.10 – 15.11.2007r.


Wprowadzanie do obrotu materiałów budowlanych w okresie od 1 lipca 2004r. do 30 czerwca 2007r.
 

 5.


Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

05.11 – 06.11.2007r.


Spełnienie wymagań ochrony środowiska w zakresie oczyszczania ścieków deszczowych.
 

 6.


Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku

07.12.2007r.


Ocena warunków higienicznych środowiska pracy w zakładzie.
 

 7.


Państwowa Inspekcja Pracy

11.12.2007r.


Ocena stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w zakresie wybranych zagadnień w Oddziale Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w tym szczególnie przepisów bhp w Zespole Monitoringu.
 

 8.


Mazowiecki Urząd Wojewódzki

12.12.2007r. - 10.01.2008r.


Realizacja dochodów budżetowych i wykorzystanie dotacji otrzymanej w 2006r. na pomoc społeczną (rozdział 85212, 85214, 85228, 85203).
 

 


Powyższa informacja została sporządzona na podstawie wpisów do Książki Kontroli znajdującej się w Sekretariacie Prezydenta Miasta Płocka oraz dokumentacji przekazywanej przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Płocka do Oddziału Kontroli.


Sporządziła: Katarzyna Lodzińska


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 14 lat temu (poniedziałek, 09 lipca 2007, godzina 13:52)
 • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
 • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
 • Ilość wyświetleń: 2 695 721
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 04 stycznia 2008, godzina 13:22
 • Historia aktualizacji

 • 04 stycznia 2008, godzina 13:22 Aktualizacja danych
  09 lipca 2007, godzina 14:06 Aktualizacja danych
  09 lipca 2007, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  09 lipca 2007, godzina 13:54 Aktualizacja danych
  09 lipca 2007, godzina 13:53 Aktualizacja danych