Powszechny Spis Rolny 2010r.
Powszechny Spis Rolny 2010r.

Kontakt : 

Urząd Miasta Płocka
„Gminne Biuro Spisowe  Powszechnego Spisu Rolnego 2010”
czynne w godz. 8ºº-20ºº
codziennie w terminie od 08.09.2010r. do 31.10.2010r.

I piętro, pok. E-33
wejście od ul. Kazimierza Wielkiego

Lider Gminnego Biura Spisowego – Janina Pełka
tel. 24  367-15-09
kom. 603-325-365

 

Płock, dnia 03.09.2010r.


URZĄD MIASTA PŁOCKA
GMINNE BIURO SPISOWE
POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2010R.
„ Szanowni Państwo”

W dniach od 1 września do 31 października 2010 r. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzony powszechny spis rolny, według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 2400, na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040). Pracami spisowymi kieruje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy Centralnego Biura Spisowego działającego w GUS. Lokalnie prace spisowe prowadzone są przez wojewódzkie (z siedzibą w każdym wojewódzkim urzędzie statystycznym) i Gminne Biura Spisowe (z siedzibą w każdym urzędzie gminy) – w Urzędzie Miasta Płocka, I piętro , pok. Nr E-33 (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego), czynne codziennie w godz. 8ºº-20ºº , w terminie od dnia 08.09.2010r. do dnia 31.10.2010r. , Lider GBS tel. 0-24 367-15-09, 603-325-365.

Dane w gospodarstwach rolnych rachmistrzowie będą zbierać w drodze wywiadu bezpośredniego od 8 września do 31 października 2010 r. przy wykorzystaniu przenośnych urządzeń elektronicznych wyposażonych w aplikacje niezbędne do przeprowadzenia obchodu i spisu.
Rachmistrz spisowy jest osobą przeszkoloną z zakresu tematyki spisu rolnego jak i obsługi powierzonego urządzenia. W swojej pracy posługuje się umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko oraz pieczęć urzędu statystycznego, a także pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Zgodnie z zapisami przywołanej ustawy rachmistrzowi spisowemu przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Rachmistrz spisowy może prowadzić spis tylko i wyłącznie z identyfikatorem. Jest poinformowany o odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy statystycznej. Rachmistrz spisowy zebrane dane bezpośrednio wprowadza do urządzenia elektronicznego. Dane spisowe objęte są ochroną prawną. Rachmistrz spisowy zebranymi danymi nie może dowolnie dysponować, udostępniać ich osobom trzecim ani kopiować.
Tożsamość rachmistrza spisowego i jego uprawnienia można potwierdzić w gminnym biurze spisowym oraz w wojewódzkim biurze spisowym, tam też można zgłosić uwagi dotyczące jego pracy.
Rachmistrzowie spisowi mogą spotkać się z próbami wymuszonego odebrania urządzenia, na którym pracują lub agresywnymi zachowaniami, dlatego też uprzejmie proszę o udzielenie wszelkiej możliwej pomocy rachmistrzom spisowym, jeżeli się o nią do Państwa zwrócą.  oraz zawiadamianie wojewódzkiego biura spisowego o takich przypadkach.
Gminne biuro spisowe w
ramach swoich kompetencji służyć będzie Państwu pomocą i informacją spisową, a także o ile wyrażą Państwo taką wolę, przekażą materiały, które wzbogacą Państwa wiedzę o spisach powszechnych.

Łączę wyrazy szacunku

Gminny Komisarz Spisowy
Mirosław Milewski


Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (wtorek, 01 czerwca 2010, godzina 07:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 697 973
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 03 września 2010, godzina 13:38
  • Historia aktualizacji

  • 03 września 2010, godzina 13:38 Aktualizacja danych
    03 września 2010, godzina 12:54 Aktualizacja danych