Krzysztof Buczkowski / 2007-03-08 / 100
1)Czy i kiedy można się spodziewać podjęcia przez UM prac nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka?

Interpelacja 100

Krzysztof Buczkowski

Płock, 08.03.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji:
1)Czy i kiedy można się spodziewać podjęcia przez UM prac nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka?
Obowiązujący dokument jest z 1998 roku i w wielu miejscach się zdezaktualizował. Biorąc pod uwagę charakter opracowania należy liczyć się z co najmniej dwuletnim okresem przygotowania nowego (wyłonienie wykonawcy, badania i analizy, konsultacje itp.). 

2)Na jakim etapie są prace zmierzające do powołania w Płocku filii Uniwersytetu Warszawskiego? Czy i kiedy są szanse na ich finalizację? Jakie działania podejmuje miasto jako jedna ze stron?

Uzasadnienie interpelacji: Prośba mieszkańców.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Krzysztof Buczkowski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 12 marca 2007, godzina 15:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 886
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji