Wioletta Maria Kulpa / 2016-02-11 / 901
Dotyczy planowanych zwolnień pracowników w MOPS w Płocku

Płock, dn. 10.02.2016

Wioletta Kulpa

Radna Rady Miasta Płocka

 

 

INTERPELACJA

Dotyczy planowanych zwolnień pracowników w MOPS w Płocku

 

 

W związku z brakiem odpowiedzi na moje zapytanie podczas sesji Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku wnioskuję o udzielenie odpowiedzi.

W dniu 13 stycznia 2016 roku zostały skierowane dwa pisma do organizacji związkowej NSZZ „S” informujące o zamiarze rozwiązania stosunku pracy z dwoma pracownicami MOPS w Płocku.

Tym samym proszę o wyjaśnienie zaistniałego problemy, który w mojej ocenie i ocenie pracowników narusza pewne zasady.

W grudniu ubiegłego roku zatwierdzaliśmy budżet miasta na 2016 rok, podczas posiedzenie komisji merytorycznych na których omawialiśmy projekt dokumentu zadałam pytanie prezydentowi o niższe zaplanowane wydatki w ramach oświaty i pomocy społecznej. Otrzymałam odpowiedź, iż w trakcie trwania roku budżetowego na podstawie autopoprawek będą zwiększane środki na te cele, tak jak to miało miejsce w latach wcześniejszych.

Tymczasem zamiar wypowiedzenia stosunku pracy opiera się na przyczynie ekonomicznej. Jak to jest możliwe, że w niespełna miesiąc po zatwierdzeniu budżetu brakuje środków finansowych na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników? Skąd taka przyczyna w sferze budżetowej, gdzie zaplanowane są ścisłe wydatki zarówno na działalność bieżącą, jak i przypisano konkretną ilość etatów w jednostce.

W drugim przypadku wypowiedzenie związane jest z planowaną (sic!) zmianą struktury organizacyjnej. O ile mi wiadomo w czasie przygotowywania procedury wypowiedzenia stosunku pracy nie było jeszcze zmian organizacyjnych w ramach struktury MOPS. W związku z powyższym, jak można wypowiadać stosunek pracy z pracownikiem na podstawie planowanej zmiany organizacyjnej, a nie rzeczywistej. 

Wypowiedzenie stosunku pracy powinno być podyktowane rzeczywistymi i realnymi przyczynami, a w tym przypadku można domniemywać, iż mogą opierać się na odwecie prezydenta za zorganizowane spotkanie w grudniu 2015 roku przez płockim ratuszem pracowników pomocy społecznej apelujące (w sposób pokojowy) o podjęcie rozmów w sprawie podwyżek dla pracowników.

 

Wnioski

 

Proszę o przedstawienie informacji, czy na początku 2016 roku po zatwierdzeniu budżetu dla MOPS w Płocku stwierdzono brak środków na bieżące utrzymanie stanowisk pracy, tym samym kierując pismo do organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy.

Jeśli zaplanowano zbyt małą ilość środków finansowych, to zapewne jako radni powinniśmy bardzo szybko i wnikliwie pochylić się nad problemem celem zwiększenia ilości środków, aby takie sytuacje w przyszłości nie miały miejsca.

Czy kiedykolwiek w przeszłości funkcjonowania MOPS w Płocku miała miejsce taka sytuacja, aby zwalniano pracownika z przyczyn ekonomicznych?

 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 12 lutego 2016, godzina 10:43)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 167
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji