Wioletta Maria Kulpa / 2016-08-03 / 1164
Wpisanie budynku przy ul. Mickiewicza 6 do załącznika Nr 1 Uchwały Nr 276/XV/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku

Płock, dn. 2.08.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. wpisania budynku przy ul. Mickiewicza 6 do załącznika Nr 1 Uchwały Nr 276/XV/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku


Proszę o wpisanie budynku przy ul. Mickiewicza 6 do załącznika Nr 1 Uchwały Nr 276/XV/2016, jako budynku, w którym lokale są przeznaczone do sprzedaży dla ich najemców.

UZASADNIENIE

Mieszkańcy budynku przy ul. Mickiewicza 6 wielokrotnie wnioskowali o wykup lokali komunalnych w ich bloku. Pierwsze pisma były kierowane już od 2000 roku. W 2012 roku 15 rodzin z 18 zamieszkujących tą nieruchomość zgłosiło wolę wykupu swoich lokali. Pismem z dnia 7.09.2012 Kierownik Oddziału Nieruchomościami Gminy poinformował mieszkańców, iż z uwagi na duże koszty poniesione przez Gminę na wykonanie termomodernizacji budynku, remont klatki schodowej nie jest możliwe wpisanie w/w budynku do załącznika nr 1 Uchwały stanowiącego wykaz budynków, w których lokale są przeznaczone na sprzedaż.
Od kiedy poczynione nakłady na remont budynków, których mieszkańcy co miesiąc wpłacają na fundusz remontowy, stanowią przeszkodę do wykupu lokali. Dlaczego nie poinformowano o tym fakcie mieszkańców, że uruchomienie remontu uniemożliwi im wykup lokali. Na podstawie jakiego przepisu blokuje Urząd Miasta Płocka wpisanie budynku przy ul. Mickiewicza 6 do załącznika Nr 1 Uchwały stanowiącego podstawę wykupu lokali przez ich dotychczasowych najemców.
Dlaczego od kilkunastu lat nie wpisuje się w/w nieruchomości do wspomnianej uchwały? Jakie są faktyczne powody braku podejmowania rozmowy z mieszkańcami w tej kwestii?
Proszę o jak najszybsze wpisanie budynku Mickiewicza 6 do załącznika Nr 1 Uchwały Nr 276/XV/2016./-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (czwartek, 04 sierpnia 2016, godzina 10:03)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 236
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji