Artur Jaroszewski / 2007-03-14 / 107
Przedmiot, temat interpelacji: dot.Bramy Bielskiej.

Interpelacja 107

Artur Jaroszewski

09.03.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dot.”Bramy Bielskiej”.
Proszę  informacje, czy Urząd Miasta Płocka czyni starania, mające na celu powstanie budynku tzw.”Bramy Bielskiej”?
Jeżeli tak:
1)jakie działania Ratusz podejmuje w tym zakresie?
2)jakie warianty (prawne, własnościowe, finansowe, użytkowe) inwestycji są rozważane?
3)w jakiej perspektywie czasowej powstanie „Brama Bielska”?
Jeżeli nie: - dlaczego?

Uzasadnienie interpelacji: Budynek „Bramy Bielskiej” miał być jednym z kluczowych obiektów programu rewitalizacji płockiej starówki. Planowana jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku bryła budynku podkreślała staromiejski charakter te części Miasta. „Brama Bielska” byłaby dodatkową atrakcją turystyczną naszego miasta. Wraz z zabudową „Złotego Rogu” zmieniłaby zasadniczo oblicze Starówki. Przy dzisiejszym „boomie rynkowym” na nieruchomości obiekt można zrealizować ze środków pozabudżetowych.  

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Sugeruję środki pozabudżetowe.

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 15 marca 2007, godzina 10:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 414
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji