Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1291 z dnia 26 lutego 2021r.
Budowa ulicy Boryszewskiej

                                                                                                                                                            Płock, 24.02.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka                                                                                  INTERPELACJA
dot. budowy ulicy Boryszewskiej

Wczytując się w zapisy uchwały budżetowej na 2021 rok nie sposób oprzeć się dziwnemu podziałowi na inwestycje drogowe, które znalazły uznanie w Urzędzie Miasta Płocka, w ramach których zaplanowano realizację nie tylko nawierzchni i chodników na poszczególnych ulicach, ale także infrastrukturę. Poniżej kilka przykładów:

ul. Zbożowa w ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zbożowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
ul. Pocztowa w ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozbudowa ulicy Pocztowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, chodników, zjazdów i ścieżki rowerowej a także przebudowy nawierzchni jezdni. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków z budżetu państwa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 4.250.000,00 zł.
Budowa i przebudowa ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej - w ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy i przebudowy ulic: Strzeleckiej, Powstańców Styczniowych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej wraz z brakującą infrastrukturą.
ul. Ziołowa - w ramach realizacji zadania w 2021 roku planowane jest rozliczenie finansowe umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z budową ulicy Ziołowej wraz z brakującą infrastrukturą.
ul. Herbaciana - w ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Herbacianej wraz z infrastrukturą
ul. Zawidzkiego - w ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Zawidzkiego wraz z niezbędną infrastrukturą.
Nieprzypadkowo umieściłam na początku interpelacji opisy kilku inwestycji drogowych, tylko po to, aby w zderzeniu z opisem realizacji inwestycji ul. Boryszewskiej uwypuklić znaczną różnicę w zakresie prac:
ul. Boryszewska w ramach powyższego zadania w 2021 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych związanych z rozbudową ulicy Boryszewskiej
W 2020 według planu na realizacje tej inwestycji zaplanowano 3,8 mln złotych; na 2021 na realizację wspomnianej ulicy zaplanowano 1,8 mln. 19 października 2020 roku na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku ukazał się komunikat:
Ulica Boryszewska
Miejski Zarząd Dróg i Wodociągi Płockie przystąpiły do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Boryszewskiej”. Inwestycja będzie kosztować blisko 3,4 mln zł i zakończy się jeszcze w tym roku. Usprawni komunikację między osiedlami Zielony Jar – Podolszyce Północ – Międzytorze – Dworcowa – Kostrogaj.
Przebudowa ulicy obejmuje odcinek pomiędzy ul. Urodzajną, a skrzyżowaniem z ulicą Żyzną. Zadanie realizuje MZD natomiast Wodociągi Płockie będą współfinansować budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Proszę w związku z tym o informację w pierwszym poruszanym problemie:
    1. W jakim zakresie (wnoszonymi podatkami do miasta Płocka, ilością mieszkańców zamieszkujących przy danej ulicy, wynikami wyborczymi w danym obszarze) różnią się mieszkańcy poszczególnych ulic, gdzie władze miasta dla części planują sfinansować realizację kanalizacji, a część mieszkańców obciążają kosztami realizacji inwestycji w drodze publicznej. Jaki przyjęto priorytet i determinanty, które rozróżniają, że dana ulica w roku budżetowym będzie realizowana w całości ze środków budżetowych, a w innym przypadku realizację inwestycji np. kanalizacyjnej będą współfinansować również mieszkańcy. To między innymi wynika z opisu zadania inwestycyjnego przy realizacji ul. Boryszewskiej, gdzie nie ma już realizacji infrastruktury. Tym samym MZD i miasto Płock przerzuca koszty realizacji kanalizacji w drodze na barki mieszkańców. Zgodnie z informacjami udzielonymi przez mieszkańców koszt realizacji przyłącza z drogi do granicy działki to ok. 5.000 złotych, kolejne 5.000 mieszkańcy muszą pokryć za wpięcie do kanalizacji od granicy działki do domu. Przy tej ulicy zamieszkują w większości osoby będące już na emeryturze, w związku z tym w jaki sposób mają wysupłać z budżetu domowego 10.000 złotych, aby móc wpiąć się do kanalizacji. Odpowiedź skierowana do mieszkańców na ich wnioski ze strony Skarbnika miasta Płocka jest w mojej ocenie kuriozalna - nie muszą się wpinać do kanalizacji jeśli nie chcą - czy takie powinno być stanowisko urzędnika i Urzędu Miasta Płocka? Po to realizujemy inwestycje w Płocku, aby jak największa ilość mieszkańców mogła korzystać z infrastruktury.
    2. Proszę zatem o odpowiedź dlaczego w przypadku realizacji ul. Boryszewskiej zaplanowano wyłącznie budowę ulicy, a koszty przyłączy w drodze do granic działek zostały przerzucone na mieszkańców?
    3. Czy po realizacji inwestycji i wpłacie ok. 5.000 przez każdego mieszkańca (nieruchomość) do Wodociągów Płockich, s-ka przedstawi oświadczenie mieszkańcom o wyrażeniu zgody na przekazanie przyłącza na majątek s-ki?
    4. Jaki jest zakres rzeczowy inwestycji - budowa ulicy Boryszewskiej realizowanej przez wykonawcę  firmę BMB Budownictwo Sp. z o. o. spółka komandytowa z Gostynina oraz jaki zakres prac Wodociągów Płockich, proszę o podanie kwot przyporządkowanych do dwóch wykonawców w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Kolejny aspekt realizacji budowy ulicy Boryszewskiej:
    1. Mieszkańcy podnoszą problem podniesienia poziomu ulicy w stosunku do ogrodzeń i ich posesji. Wysokość poziomu chodników i ulicy została znacznie podniesiona przez wykonawcę, przy niektórych nieruchomościach nawet do wysokości 70 cm w odniesieniu do ogrodzeń posesji. Tym samym, jeśli ostatecznie zostanie wykonanych chodnik i ulica na tym poziomie, to posesje mieszkańców będą zalewane przez wody opadowe. Mało tego, wykonawca dopiero teraz przekazał mieszkańcom oświadczenie (poniżej znajduje się jego treść) o wyrażeniu zgody na odprowadzenie wody w kierunku posesji.
Podobna sytuacja miała miejsce, gdy remontowana była ulica Harcerska, wówczas zarówno mieszkańcy mieli bardzo duży problem z poniesieniem poziomu ulicy i chodników oraz cmentarza katolickiego, gdzie ogrodzenie było na poziomie połowy wysokości pomnika. W 2017 roku przy realizacji ulicy Harcerskiej podjęto jednak decyzję o obniżeniu pierwotnie zaplanowanego poziomu/rzędnych chodników i obrzeży.
    2. Czy inwestor i wykonawca za pomocą geodety zweryfikował i wykonał inwentaryzację wysokościową stanu istniejącego na etapie opracowywania dokumentacji w stosunku do rzędnych w terenie. Czy uczestnicy procesu budowlanego wystąpili do nadzoru autorskiego (projektanta) o rozwiązanie problemu. Wg przepisów, spadek podłużny ze zjazdów publicznych i prywatnych powinien być w pasie drogi w kierunku jezdni, poza pasem w kierunku działki. Czy w związku z tym przy realizacji inwestycji zawyżono rzędne jezdni? Spadki zjazdów i dojść do posesji są w kierunku działek prywatnych. Czy przewidziano odwodnienie? Jeśli nie przewidziano to znaczy, że z całą premedytacją założono, że działki prywatnych posesji będzie zalewała woda opadowa szczególnie przy ulewnych deszczach.
    3. Nieruchomości/zabudowy znajdują się przy ul. Boryszewskiej od ponad 40-50 lat, czy w związku z tym nie powinny zostać dostosowane rzędne projektowanej ulicy do stanu istniejącego, w jaki sposób mieszkańcy mają teraz podnosić poziom swoich działek o 50-70 cm w stosunku do poziomu wykonywanej jezdni i chodnika, skoro nie pozwolą nawet na to poziomy podpiwniczenia domów. Przy tej okazji nasuwa się refleksja, mieszkańcy płacą niezmiennie podatki w Płocku, mieszkają przy ul. Boryszewskiej od ponad 40 lat, tymczasem zamiast cieszyć się z faktu, że jest realizowana droga przeżywają gehennę, a władze miasta Płocka nie podejmują z mieszkańcami rzeczowych rozmów, szczególnie w terenie spotykając się na miejscu, aby wyraźnie zobaczyć w czym tkwi problem.
    4. Dlaczego ani inwestor tj. MZD w imieniu Urzędu Miasta Płocka, ani sam wykonawca nie prowadził wcześniej rozmów z mieszkańcami przedstawiając im problem powstały na etapie projektowania, a tymczasem zaskoczeniem dla mieszkańców było rozpoczęcie prac nad realizacją tej inwestycji. Z informacji uzyskanych od mieszkańców nie było też konsultowanych zjazdów do posesji lub działek niezabudowanych, podczas innych realizowanych inwestycji w mieście Płocku najczęściej wykonawca kontaktował się wcześniej z właścicielami posesji, aby ustalać w którym miejscu ma być wykonany zjazd do nieruchomości, a czasami dwa.
    5. Kolejny aspekt związany z poniesieniem wysokości poziomu ulicy i chodników obrazuje zdjęcie poniżej. Proszę o informację, jak w oczach wykonawcy i Urzędu Miasta Płocka oraz MZD ma poradzić sobie mieszkająca w tym domu Pani, która jest emerytką, jedynym źródłem ogrzewania nieruchomości jest piec węglowy, nie ma na tym etapie możliwości dowiezienia opału, pokonanie codzienne wejścia i wyjścia z nieruchomości graniczy z cudem, a przynajmniej stanowiłoby trudność (idąc np. z zakupami) dla osoby w średnim wieku biorąc pod uwagę również warunki atmosferyczne, nagromadzony śnieg i lód. Kto odpowie za sytuację w której osoby pokonujące te wysokie bariery architektoniczne złamią sobie nogę lub rękę przewracając się na śliskiej powierzchni. Czy tak powinna wyglądać walka miasta Płocka z likwidacją barier architektonicznych. Oprócz kosztów związanych z podłączeniem kanalizacji ok. 10.000 złotych, mieszkańcy jeszcze muszą wydatkować dodatkowe środki na podwyższenie ogrodzeń i zmianę ogrodzeń – koszty zakupu materiałów i wykonawstwa.
    6. Zwracam również uwagę, że mieszkańcy prowadzą przy tej ulicy działalność gospodarczą m.in. sklep do którego od 2,5 m-ca został zastawiony wjazd – właściciel musiał uruchomić inny. Natomiast sterta kostki brukowej została postawiona 2,5 m-ca temu wprost na wjeździe do punktu prowadzenia działalności gospodarczej – to jest również ważny temat do omówienia z wykonawcą. Nie jest problemem ustawienie palety z kostką w innym miejscu.


                                                                                                                        /-/ Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 01 marca 2021, godzina 12:38)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 1 258
 • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 12 marca 2021, godzina 14:49
 • Historia aktualizacji

 • 12 marca 2021, godzina 14:49 Aktualizacja dokumentu
  01 marca 2021, godzina 12:40 Aktualizacja dokumentu
  01 marca 2021, godzina 12:39 Aktualizacja dokumentu