Wioletta Maria Kulpa / 2018-07-05 / 2470
Wydatkowanie środków publicznych przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

Płock, 4.07.2018


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


dot. wydatkowania środków publicznych przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta

Proszę o udzielenie informacji za okres od 1 styczna 2015r. do 30 czerwca 2018r. w zakresie dotyczącym zaciągania zobowiązań, wykonywania i zlecania przez Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta różnego rodzaju analiz, projektów, ekspertyz i opinii, ich ilości, kosztów oraz uzasadnienie konieczności ich wykonania, a także o udzielenie informacji jakie korzyści dla miasta miało ich sporządzenie.
Proszę o udzieleni odpowiedzi wg sporządzonej poniżej tabeli.


Lp.

Nazwa umowy, analizy/ekspertyzy/opinii/projektu

Podmiot z którym zawarto umowę

Koszt

Uzasadnienie konieczności wykonania

Sposób wykorzystania sporządzonej analizy/ekspertyzy/opinii/projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE
Z uwagi na tworzenie wielu analiz, które nie zawszą są wykorzystywane przez  Urząd Miasta Płocka zasadne jest przekazanie informacji w tym zakresie, co będzie stanowiło podstawę moich dalszych interwencji i podejmowanych działań wynikających z mandatu radnego.

 

Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (czwartek, 05 lipca 2018, godzina 11:50)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 907
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji