Wioletta Maria Kulpa / 2016-05-31 / 1097
Koncepcja budowy Aquaparku w Płocku

Płock, dn. 30.05.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dot. koncepcji budowy Aquaparku w Płocku


16 listopada 2009 roku Urząd Miasta Płock zapowiedział koncepcję budowy Aquaparku w Płocku, na co przeznaczył kwotę 530.000,00 – koncepcja Aquaparku stanowiła wówczas jedną z 3 innych koncepcji budowli, którą mieli przedstawić oferenci. Ponadto kwota 530.000 obejmowała koncepcję, wybór partnera i podpisanie umowy, co oczywiście nie zostało dokonane, w związku z powyższym jak przypuszczam cała kwota nie została wydatkowana. Natomiast 30 grudnia 2015 skierowano kolejne ogłoszenie na opracowanie koncepcji budowy Aquaparku na kwotę 305.000 złotych (teraz jako jedyna budowla Aquapark). Proszę o uzasadnienie składania kolejnego wniosku na nową koncepcję za tak duże środki finansowe.

Uzasadnienie

Wydatkowanie środków w 2009 roku na przedstawienie jednej z koncepcji na budowę Aquaparku w Płocku i wybór partnera stanowiło pierwszy wydatek z budżetu miasta Płocka. Składanie oferty przez UMP na kolejną koncepcję, przy braku jakiegokolwiek uzasadnienia na wydatkowanie kwoty 305.000 w mojej ocenie jest bezzasadne.
Czy w związku z powyższym UMP nie powinien zlecić aktualizacji, dostosowania do dzisiejszych potrzeb już posiadanej koncepcji? Składanie wniosku  a kolejne opracowanie niesie ze sobą nowe koszty, za te środki można wykonać nowe inwestycje poprawiające warunki życia mieszkańcom m.in. budowę oświetlenia w ulicy Ośnickiej, o co wnioskują mieszkańcy.

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 maja 2016, godzina 14:55)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 382
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji