Barbara Smardzewska – Czmiel / 2003-05-21
Proszę o dokonanie ekspertyzy wody pitnej ( i upublicznienie jej wyników) konsumowanej przez użytkowników ujęcia w Górach.

Barbara Smardzewska – Czmiel21.05.2003
   I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat  interpelacji: Proszę o dokonanie ekspertyzy wody pitnej ( i upublicznienie jej wyników) konsumowanej przez użytkowników ujęcia w Górach.
Uzasadnienie interpelacji: Mieszkańcy osiedla Góry użytkujący i konsumujący wodę pitną mają uzasadnione podejrzenie, iż stan chemiczny wody nie spełnia wymaganych parametrów bezpiecznych dla zdrowia.
Wnioski, ewentualne źródła finansowania:      budżet miasta.Załączniki:         -Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:        -

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 353
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji