Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-03-07 / 93
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informacje na temat realizacji zadań związanych z oczyszczaniem rowów melioracyjnych.

Interpelacja 93

Barbara Smardzewska – Czmiel

07.03.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informacje na temat realizacji zadań związanych z oczyszczaniem rowów melioracyjnych.
Kto po likwidacji Spółek Wodnych winien te zadania realizować?
Czy przeprowadzane są kontrole właściwego stanu rowów gwarantującego ich drożność i funkcjonalność?
 

Uzasadnienie interpelacji: Nieoczyszczone i niedrożne rowy melioracyjne nie spełniają swej funkcji i powodują zastoiska wodne na peryferyjnych osiedlowych ulicach oraz  działkach.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Barbara Smardzewska – Czmiel

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 08 marca 2007, godzina 08:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 860
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji