Violetta Kulpa / 2005-12-29 / 1626
Dotyczy ogródków działkowych „Goździk” i „Niezapominajka”.

Interpelacja 1626

Płock, dn. 28.12.2005 r.

Violetta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

INTERPELACJA

Dotyczy ogródków działkowych „Goździk” i „Niezapominajka”.

Kilka miesięcy temu zwracałam uwagę na wiele rzeczy, które nie dopełnił  administrator ogródków działkowych „Goździk”, wiele z nich zostało zrealizowanych.
Jednak wciąż pozostaje bardzo wąska droga dojazdowa do Goździka, a bramka wyjściowa ewakuacyjna od strony Winiar jest również za wąska i trudna do dostępu.
Mimo regulaminu Pracowniczego Ogrodu Działkowego i zapisu par 97, iż Zarząd zobowiązany jest zapewnić funkcjonalność ciągów komunikacyjnych (alejek i dróg ogrodowych), nie zostało to spełnione.
Kolejnym uchybieniem jest sprzeczność z zapisem par. 98, iż pracownicze ogrody działkowe powinny być wyposażone w ogólnodostępne sanitariaty w ilości dostosowanej do liczby działek, ten zapis nie jest w ogóle zrealizowany, gdyż tych sanitariatów nie ma.
To, co udało się zrealizować na ogródkach Goździk, to wstawienie śmietników, niestety nie ma ich na terenie ogródków działkowych „Niezapominajka”. Nie wiem co robią użytkownicy tych działek np. z koszoną trawą ? Na ogródku Niezapominajka nie ma np. tablicy informacyjnej z telefonami alarmowymi. Nie posiadam informacji, czy niezbędny jest telefon darmowy, w przypadku nagłego połączenia  ze Strażą Pożarną, Policją, czy Pogotowiem.
Proszę o zgłoszenie tych uwag do Straży Miejskiej w Płocku oraz jeśli to możliwe do Straży Pożarnej.

Violetta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2006, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 155
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji