Wioletta Maria Kulpa / 2016-11-07 / 1392
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnica” w Płocku

Płock, dn. 4.11.2016


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnica” w Płocku

Mieszkańcy wnosili uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnica” w Płocku, które prezydent w formie Zarządzenia nr 2588/2016 z dnia 24 października  uznał za zasadne lub niezasadne.
W dużej mierze sporne jest uznanie wniosku z tabeli wspomnianego zarządzenia znajdującego się pod numerem 10. Właściciele wnosili o zrezygnowanie z przebicia drogi 4KDD. Tymczasem w projekcie miejscowego planu wyłożonego do wglądu dla mieszkańców to przebicie było zaplanowane. Pozostali mieszkańcy uznali, że droga planowana, jako komunikacja wewnątrz osiedla jest zapewniona. Przypomnę tylko, że w 2012 roku jeden z radnych Rady Miasta Płocka wnioskował również o przebicie tej drogi, która w całości stanowi własność Gminy Miasto Płock, tylko blokowany jest wyjazd do ul. Ośnickiej przez jedną nieruchomość.
Pismem z dnia 12 marca 2012 roku Wiceprezydent ds. Rozwoju i Inwestycji (WIR.0003.4.2012.MC) odpowiedział, że planowana droga zostanie wykonana jeśli zostaną zabezpieczone odpowiednie środki, a także zostanie wydzielona część działki pod drogę dojazdową. Mieszkańcy byli przekonani, że planowana droga będzie w pełni funkcjonalna i będzie służyła mieszkańcom. Tymczasem w świetle uwzględnionej uwagi przez prezydenta droga będzie ślepa, a dojazd i dojście mieszkańców do posesji będzie wydłużone.
Jak w związku z tym uwaga uwzględniona przez prezydenta ma się do wcześniejszych zapewnień, rozmów i planów, które były prezentowane mieszkańcom, skoro jednoosobowo podpisując to zarządzenie zamknął Pan możliwość usprawnienia ruchu komunikacyjnego wewnątrz osiedla wbrew rzeszy mieszkańców.
Proszę o szczegółowe wytłumaczenie zasadności podjętej decyzji w kontekście zablokowania drogi 4KDD, jako drogi wewnętrznej.

 Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (poniedziałek, 07 listopada 2016, godzina 11:06)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 006
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji