Wioletta Maria Kulpa / 2016-07-07 / 1135
niezabezpieczonego przyłącza elektrycznego lampy ulicznej na ul. Obrońców Westerplatte od strony dawnego dworca PKS i oczyszczenia lamp wzdłuż ul. Kochanowskiego

                                                                                  Płock, dn. 6.07.2016
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA
dotyczy niezabezpieczonego przyłącza elektrycznego lampy ulicznej na ul. Obrońców Westerplatte od strony dawnego dworca PKS
i oczyszczenia lamp wzdłuż ul. Kochanowskiego

Od strony dawnego dworca PKS pomiędzy blokami Obrońców Westerplatte 3, a 3/1 znajduje się niezabezpieczone przyłącze lampy ulicznej.  Proszę o jak najszybsze wykonanie zabezpieczenia, lub zgłoszenia tego faktu do Zakładu Energetycznego z informacją o wykonaniu przeglądów lamp ulicznym w tym zakresie i naprawie wskazanego przyłącza.
Ponadto mieszkańcy osiedla Kochanowskiego zgłaszają prośbę o wyczyszczenie kloszów lamp oświetleniowych wzdłuż ulicy Kochanowskiego, a także dokonanie przycinki drzew w taki sposób, aby gałęzie nie zasłaniały punktów świetlnych.
W związku z powyższym proszę o dokonanie przycinki i bieżących prac konserwatorskich.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (piątek, 08 lipca 2016, godzina 11:06)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 337
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji