Zenon Sylwester Wiśniewski / 2003-05-29
W sprawie braku odpowiedzi na pytania zadane zarządowi spółki gminnej Wodociągi Płockie kilka miesięcy temu w trakcie obrad sesji lutowej.

Zenon Sylwester WiśniewskiPłock , dnia 29.05.2003 r.INTERPELACJATemat: W sprawie braku odpowiedzi na pytania zadane zarządowi spółki gminnej Wodociągi Płockie kilka miesięcy temu w trakcie obrad sesji lutowej.Uzasadnienie: W trakcie obrad sesji wyraziłem krytyczne stanowisko w sprawie zarządzania i sposobie prowadzenia spółki Wodociągi. Zadałem w trakcie swojej wypowiedzi kilka pytań do władz spółki Wodociągi Płockie na które nie uzyskałem odpowiedzi, ani na sesji, ani w trakcie późniejszym.
Okres kilku miesięcy powinien wystarczyć, aż dwóm prezesom na sformułowanie odpowiedzi dla mnie na pytania które zadałem jako radny.
Brak odpowiedzi na zadane pytania utwierdza mnie w przekonaniu o negatywnej ocenie pracy zarządu spółki Wodociągi Płockie.
Wobec zaistniałych zdarzeń, wnioskuje do Pana Prezydenta o natychmiastową rozmowę dyscyplinarną z w/w prezesami i zobowiązanie ich w trybie pilnym do udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie w trakcie obrad sesji pytania.
W razie trudności z zadanymi pytaniami, odsyłam pana prezesa do protokołu z obrad sesji, które znajdują się w płockim ratuszu.
Zenon Sylwester Wiśniewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 499
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji