Tomasz Maliszewski / 2007-09-25 / 430
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o remont chodnika wzdłuż ulicy Obrońców Płocka 1920 r.

Tomasz Maliszewski
Imię i nazwisko

25.09.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o remont chodnika wzdłuż ulicy Obrońców Płocka 1920 r.

Uzasadnienie interpelacji: 
Uszkodzenie chodnika uniemożliwia sprawne i bezpieczne poruszanie się wzdłuż ulicy Obrońców Płocka 1920 r. ( od skrzyżowania z ul. M. Reja do skrzyżowania z Al. S. Jachowicza ).

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:  -

Załączniki:  -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:  -

/-/ Tomasz Maliszewski
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 28 września 2007, godzina 11:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 458
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji