Wioletta Maria Kulpa / 2015-06-26 / 516
dotyczy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kolegialnej 3

Płock, dn. 26.06.2015

 

Wioletta Kulpa

Radna Rady Miasta Płocka

 

INTERPELACJA

 

dotyczy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kolegialnej 3, 

w której miasto Płock jest w 80% właścicielem

 

 

We wspomnianej Wspólnocie przy ul. Kolegialnej 3 są zlokalizowane 4 lokale usługowe, pozostała część to mieszkania komunalne, których właścicielem jest miasto Płock. 

Czy reprezentant miasta Płock, jako większościowego udziałowca tej wspólnoty uczestniczy w zebraniach, czy mamy przedstawiciela w zarządzie?

Czy wiadomo miastu Płock o podjętej uchwale w sprawie remontu części wewnętrznej nawierzchni działki na której zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość. Z uzyskanych informacji wynika, iż za ok. 100m2 powierzchni wspólnota zapłaci ok. 180.000 złotych. Kto ma być wykonawcą prac remontowych? Jaki jest zakres prac remontowych, ile miejsc parkingowych ma zostać wygospodarowanych?

 Czy osoby upoważnione do reprezentowania interesów miasta Płock we wspólnotach mieszkaniowych analizują koszty podejmowanych decyzji remontowych?

Czy mieszkańców Płocka, którzy finansują wydatki części miasta Płock, jako udziałowca we wspólnotach stać na wydatkowanie 5 zł za m2 na fundusz remontowy w tej nieruchomości?  Z tego, co mi wiadomo na rynku obowiązuje stawka w nowych budynkach ok. 0,50 zł za m2, w innych ok. 2 zł. za m2. Dlaczego miasto Płock posiadając pakiet większościowy 80% zdecydowało się na tak wysoką stawkę funduszu?

Czy Wspólnota wnosiła opłatę za przyłącze cieplne do w/w nieruchomości, czy mieszkania komunalne są podłączone do centralnego ogrzewania, czy wyłącznie lokale usługowe (które)?

 

 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (wtorek, 30 czerwca 2015, godzina 07:48)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 199
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji