Anna Kossakowska / 2005-04-26 / 1203
Z uwagi na brak szczegółowego sprawozdania opisowego z realizacji inwestycji - proszę o przedstawienie sprawozdania z realizacji inwestycji w oświacie.

Interpelacja nr 1203

Anna Kossakowska

25.04.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Z uwagi na brak szczegółowego sprawozdania opisowego z realizacji inwestycji - proszę o przedstawienie sprawozdania z realizacji inwestycji w oświacie. Szczególnie interesują mnie takie inwestycję jak: zaplecze kuchenne w szkole podst. nr 15 co z przetargiem na wyposażenie tego zaplecza ( ile się już ich odbyło) – Warsztaty - Zespołu Szkół Technicznych- jakie zaawansowanie prac - przebudowa boisk i urządzeń sportowych w zespole szkół nr 6, budowa sali gimnast. i budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wych. Nr 2. Przebudowa boiska w ośrodku szkol.-wychow. Nr 1. Ponadto proszę o podanie informacji nt. remontu starego skrzydła Małachowianki - kwota remontu i zakres prac wykonanych bądź przewidzianych do wykonania w tym roku. Pragnę zauważyć, że w/w inwestycje zaplanowane zostały po raz pierwszy w budżecie 2003, w 2004 a obecnie przeniesione na rok 2005.

Uzasadnienie interpelacji:-

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Anna Kossakowska

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 122
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji