Artur Jaroszewski / 2007-03-21 / 116
Przedmiot, temat interpelacji:dot. ochrony płockiej skarpy

Interpelacja 116

Artur Jaroszewski

21.03.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dot. ochrony płockiej skarpy
1)Proszę o podanie nakładów na ochronę skarpy, ujętych w Budżetach Miasta Płocka na przestrzeni ostatnich 10 lat (jako wielkości planowane w poszczególnych latach oraz faktycznie zrealizowane). Czy w okresie tym w ochronę płockiej skarpy angażowane były środki spoza Budżetu Miasta Płocka, jeśli tak – jakie kwoty i w którym roku?
2)Ile razy i kiedy (od lat siedemdziesiątych) wykonywane były ekspertyzy dot. ochrony płockiej skarpy? Czy Urząd Miasta Płocka jest w ich posiadaniu? Jeżeli tak – proszę o ich udostępnienie.  
Uzasadnienie interpelacji: Obawa o stabilność skarpy w sytuacji prowadzonych (np.Amfiteatr) i planowanych (zabudowa ul.Piekarskiej) inwestycji.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -.
Załączniki: -
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 23 marca 2007, godzina 07:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 885
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji