Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2251 z dnia 22 czerwca 2023r.
Remont ul. Na Skarpie

                                                                                                                                                    Płock, dn. 20.06.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                     INTERPELACJA

Dot. rozpoczętego remontu ul. Na Skarpie

W dniu 20 czerwca 2023 roku na prośbę mieszkańców przyjrzałam się rozpoczęciu prac inwestycji remontu ul. Na Skarpie.
W związku z tym pojawiło się szereg wątpliwości wyrażonych przez mieszkańców, które oczekuję że zostaną wyjaśnione.
    1. Od strony ronda przed parkingiem sklepu PSS Zgoda w Płocku rozpoczęto wykopy, które znacznie naruszy system korzeniowy drze, ponadto w żadnym wypadku pnie drzew nie zostały zabezpieczone. Mieszkańcy kierują pytanie, czy drzewa zostaną usunięte, ponieważ nie trafiła do nich żądna informacja w tym zakresie, obserwują jedynie pracowników wykonawcy, którzy oglądali drzewa. Stąd zasadnicze pytanie, czy drzewa pozostaną oraz wniosek o zadbanie i właściwy nadzór nad prowadzonymi pracami, aby nie uszkodzić drzew.

    2. Proszę o szczegółową informację, czy planowana jest wycinka drzew w ciągu realizowanej inwestycji. Mieszkańcy zwracają uwagę, że chodnik po prawej stronie był realizowany kilka lat temu, jego stan jest bardzo dobry, nie ma wyrw, ani podrywanych części kostki przez korzenie. Natomiast od pasa jezdni chodnik odgradza żywopłot, który stanowi naturalną ścianę zieleni pomiędzy ulicą a blokami. W związku z tym, że mieszkańcy otrzymali plany realizacji inwestycji od wysokości zaczynających się garaży, nie mają pełnej informacji, jak będzie przebiegała jej realizacja od ronda do pierwszego garażu. Ponadto przed garażami znajduje się budynek w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Linia garaży jest zdecydowanie bardziej oddalona od pasa jezdni, niż budynek w którym znajduje się sklep, w związku z tym, czy przebudowa drogi będzie zamykała się w granicach istniejącej, bez wchodzenia z pasem drogowym bliżej bloków po prawej stronie od ronda. Czy zieleń znajdująca się po stronie bloków po przeciwnej stronie garaży pozostanie nie tknięta, czy drzewa pozostaną, jak również żywopłot?


    3. Kolejny aspekt remontu ul. Na Skarpie podnoszony przez mieszkańców to altana śmietnikowa, na którą miasto Płock podpisało umowę dzierżawy na teren 2 lata temu, a wspólnota jednego z budynku wydatkowała kwotę 23.000. Altana jest przyklejona do jednej ze ścian garaży, które będą rozebrane, tym samym altana również przestanie istnieć. W świetle trwających procedur, o których wspominał sam Pan W-ce Prezydent Artur Zieliński, jakoby mieszkańcy od 3 lat wiedzieli o zamiarze prowadzenia inwestycji, tym samym UMP wiedział o remoncie ul. Na Skarpie stąd można sugerować, że narażono wspólnotę na wydatek w postaci zakupu nowej altany. Tymczasem w obecnej sytuacji musimy znaleźć jakieś rozwiązanie w tym zakresie, UMP proponuje wspólnocie wybudować drogę tymczasową dla samochodu odbierającego odpady pomiędzy blokami zgodnie z załączonym poniżej zdjęciem, a także wskazuje aby w tym miejscu dla tych 2 bloków ulokować altanę. Nie wiem, czy osoby odpowiedzialne za prowadzenie tej inwestycji ze strony UMP chciałyby mieszkać w takim obszarze mając widok ze swego okna na śmieci i dodatkowo problem z zapachem szczególnie w okresie letnim. W związku z tym proponuję usiąść i zastanowić się  którym alternatywnym miejscu wpisać altany, jak również nie widzę zasadności wprowadzania odpowiedzialności za budowanie dróg tymczasowych na barki wspólnot. Czy takie działania nie powinny zostać wkalkulowane w prowadzenie zadań inwestycyjnych, aby zapewnić niezachwiany komfort życia mieszkańców, którzy i tak będą przez dłuższy okres czasu borykać się z problemem zaparkowania na czas prowadzenia budowy.

    4. Problem braku miejsc parkingowych w związku z realizowaną inwestycją również za chwilę się pojawi. Mieszkańcy otrzymali informację, że od 1.07 ulica Na Skarpie ma zostać zamknięta dla samochodów. Proszę o przedstawienie planów propozycji zastępczych przestrzeni miejsc parkingowych. Czy parking za garażami będzie również wyłączony, czy przez cały czas trwania inwestycji będzie zapewniony dojazd do miejsc parkingowych. Jak długo jest planowany czas trwania prac budowlanych, kiedy został zgodnie z harmonogramem wskazany termin zakończenia realizacji inwestycji?


                                                                                                                                /-/ Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 9 miesięcy temu (poniedziałek, 26 czerwca 2023, godzina 11:33)
 • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
 • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
 • Ilość wyświetleń: 414
 • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 06 lipca 2023, godzina 13:31
 • Historia aktualizacji

 • 06 lipca 2023, godzina 13:31 Aktualizacja dokumentu
  26 czerwca 2023, godzina 13:02 Aktualizacja dokumentu
  26 czerwca 2023, godzina 11:34 Aktualizacja dokumentu