Wioletta Maria Kulpa / 2015-02-25 / 232
Stosowanie podsłuchu pracowników w Oddziale Komunikacji Urzędu Miasta Płocka

 

 

Płock, dn. 25.02.2015

Wioletta Kulpa

 

 

 

 

INTERPELACJA

 

 

dotyczy stosowania podsłuchu pracowników w Oddziale Komunikacji Urzędu Miasta Płocka

 

W związku z otrzymaniem niepokojących informacji dotyczących prawdopodobnego zamontowania podsłuchów w Oddziale Komunikacji w Urzędzie Miasta Płocka przez jednego z pracowników proszę o przedstawienie informacji, czy faktycznie miało to miejsce. Czy Prezydent Miasta Płocka został poinformowany o działaniach pracownika?

Czy Prezydent Miasta Płocka lub inna upoważniona przez niego osoba po powzięciu stosownych informacji zawiadomiła organy ścigania w tej kwestii?

Informuję, iż nie ma przepisu prawnego, który pozwalałby na podsłuchiwanie rozmów pracownika przez telefon służbowy w czasie pracy. Przyjmuje się w związku z tym, że jest to niedozwolone. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w art. 267 § 2 kodeksu karnego który stanowi, że „ kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

Ponadto Konstytucja RP przyznaje prawo do tajemnicy komunikowania się oraz ochrony prywatności. Do jej złamania może nastąpić w sytuacji zaistnienia dwóch przesłanek:

- wówczas, gdy pracodawca podejrzewa pracownika o popełnienie przestępstwa

- a także w sytuacji, gdy podjęto czynności zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o zaistniałym przestępstwie

Czy w związku z powyższym montaż podsłuchu był za zgodą i wiedzą pracodawcy, czy pracownik, który dokonywał montażu miał zgodę Urzędu Miasta Płocka?

W sytuacji, gdyby nie miał takiej zgody, jakie zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do tej osoby?

 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (czwartek, 26 lutego 2015, godzina 13:34)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 749
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji